“Alle mensen zijn als gras en al hun glorie is als de bloemen in het veld.”

1 Petrus 1 : 24a

 

Gras heeft enkel een betekenis als het bloeit en zaden voortbrengt. Het bereikt niet zijn volle potentieel wanneer het alleen maar groeit. Een voorbeeld voor ons is de zogeheten True Grasses familie oftewel de Poaceae als een van de meest voorkomende en weelderige plantengroepen op Aarde. Het is al jarenlang van betekenis voor de menselijke samenleving en dat is het in de moderne tijd nog steeds. Op menselijk vlak is het economisch gezien de belangrijkste plantenfamilie die wordt gebruikt voor de productie van voedsel (maïs, tarwe, rijst enzovoort), voedergewassen, bouwmaterialen (bamboe, riet) en brandstof (ethanol). True Grasses staat voor leven. Wij gebruiken True Grasses als een beeld voor de mensen die wij dienen en hun levens. Zoals Petrus zei: mensen zijn als gras – en wij willen dat ze bloeien.

Wie wij zijn

True Grasses is een non-profit organisatie, opgericht om kansarme, buitengesloten en kwetsbare mensen te dienen. God heeft ons geroepen om de bevolking van Tanzania te steunen. Door de liefde van Christus geloven wij, dat wij ons beschikbaar moeten stellen om als drijvende krachten te worden ingezet om de minderbedeelden te helpen, door hen een manier te bieden om hun leven te verrijken. Onze bijzondere aandacht is gericht op meisjes en vrouwen die in extreme armoede leven in Tanzania. De meest achtergestelde mensen in Tanzania zijn de vrouwen en meisjes die geen toegang hebben tot onderwijs en daardoor beperkte mogelijkheden hebben om een veilig en waardig inkomen te verdienen om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Dit probleem is nog groter voor meisjes die kostwinners zijn en verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van hun jongere broertjes en zusjes. Meisjes maken zich ernstig zorgen over hun uitbuiting en misbruik, slechte gezondheid en hygiëne en gebrek aan voedsel, die een direct gevolg zijn van hun onvermogen om een inkomen te verdienen en onderwijs te volgen. Ruilseks is een bekend probleem – veel meisjes en jonge vrouwen ruilen seks voor gunsten.

Dit is waar wij als organisatie willen ingrijpen. Wij willen oplossingen bieden voor deze problemen en de levens van vrouwen en meisjes zien veranderen door ze in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zelf te beslissen over hun toekomst.

Onze Benadering

Wij willen manieren bieden waarmee vrouwen en meisjes aan de extreme armoede kunnen ontsnappen en hun levens kunnen verrijken. Wij doen dit door hen uit te rusten met vaardigheden die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, en door het opzetten van inkomsten genererende projecten die banen creëren waardoor ze gewaardeerde leden van de gemeenschap kunnen worden.


Cookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.