Over de geschiedenis van Grassland Secondary School

De school ging in 2019 van start in Sungwi Village, Masaki ward, Kisarawe district, Pwani regio , met behoeftige meisjes (en jongens) als pioniersklas van de beroepsopleiding. Al deze studenten waren geworven uit arme gezinnen; en sommigen kregen sponsoring via de TRUE GRASSES TRUST.

In het jaar 2020 nam TRUE GRASSES TANZANIA TRUST een besluit om ook middelbare studenten in de school op te nemen die bekwaam en ijverig zijn, wiens ouders het schoolgeld kunnen betalen en uit verschillende delen van Tanzania. Dit besluit is van cruciaal belang voor de duurzaamheid van de school naast de studiebeurzen van de donoren.

In het jaar 21 werd Grassland Secondary School officieel geregistreerd na de voltooiing van de eerste bouwfase van de school op een 8 hectare groot terrein in het district Kisarawe.

De school is een "O"-niveau, gemengd dag- en internaat met beroepsopleidingen en heeft omenteel ongeveer 15 personeelsleden, zowel gekwalificeerde leraren en niet-onderwijzend personeel. Er worden 16 vakken op O-niveau aangeboden. Deze zijn Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, Informatie & Computer Studies, Kiswahili, Engelse taal, Literatuur in het Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Handel, Boekhouden, Bijbelstudie en de beroepsopleidingen kleermakerij, metaalbewerking en lassen, leerlooierij, tuinbouw etc.

School leerplan

Ter ondersteuning van onze unieke methoden van instructie en begeleiding bieden wij de volgende faciliteiten.

  • De leercurve van ieder kind wordt in kaart gebracht en de juiste technieken worden toegepast om het beste in ieder kind naar boven te halen.
  • Het Academisch Blok heeft ruime, goed gemeubileerde en van airconditioning voorziene klaslokalen waar de leerlingen kunnen observeren en leren. 
  • Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en ervaren en we moedigen voortdurend leren en het verbreden van kennis op verschillende gebieden aan.

 

Grassland Secondary School volgt het standaard Tanzaniaanse nationale curriculum voor het secundair onderwijs in Tanzania, samen met de Tanzania Nationale onderwijsrichtlijnen (1982) dat leerlingen voorbereidt om deel te nemen aan de examens van de Nationale Examenraad van Tanzania (NECTA). Engels is het onderwijsmedium, daarnaast wordt er ook Swahili onderwezen. De school wordt geleid door een hoog opgeleide directeur en heeft gediplomeerde leraren.

Studentgericht leren

De leercurve van elk kind wordt geïdentificeerd en de juiste technieken wordentoegepast om het beste in ieder kind naar boven te halen. Studentgericht leren isgericht op de behoeften, mogelijkheden, interesses en leerstijlen van de leerling met de leerkracht als een facilitator van het leren. Het helpt hen om actieve en verantwoordelijke deelnemers aan hun eigen leerproces te zijn.

Onderwijsmethodologie

Onze onderwijsmethodologie is een belangrijke ontwerpparameter. Het ontwerp wil innovatie bij studenten bevorderen en onderwijs participatief, interessant en spannend maken. Naast het voortgezet onderwijs verbreden we de vaardigheden van leerlingen in de verschillende beroepsvaardigheden die de school te bieden heeft, om hun kennis en capaciteiten te vergroten.


Cookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.