Nieuwsupdates

Christmas workshop

Zoals de laatste jaren een traditie is geworden, hielden we de afgelopen twee jaar ook een kerstworkshop. Van de opbrengst van een workshop zijn een printer, router en printpapier aangeschaft. Hiermee besparen we de kosten voor het printen in een printshop. Vande de andere workshop is er Leermateriaal voor klas 4 aangeschaft: Laboratoriumspullen / school boeken en ander materiaal.Fietstocht September / Gascooker

Afgelopen september hebben we met een aardig clubje onze jaarlijkse fietstocht gehouden. Deze keer een wat langere tocht. We brachten onze lunchpauze door bij een van de stichting leden thuis. Ondanks dat hij langer was dan anders, was het een prachtige tocht waar de deelnemers van hebben genoten. Uiteindelijk heeft de hele actie genoeg inkomsten binnen gebracht voor een gascooker. Omdat er nog veel hout gesprokkeld en gekapt wordt, had de overheid in Tanzania de eis neergelegd dat alle scholen voortaan op gas moeten koken. Deze actie paste mooi bij onze fietstocht. In 2024 gaan we weer fietsen! Mail ons gerust voor meer informatie!Teachers house omgebouwd tot jongens boarding house

Ondanks dat het dit jaar duidelijk moeizamer gaat met de support/financiele bijdrage en ook de aanvragen doen voor support, konden we dit jaar toch de teachers house afmaken. Het gebouw werd al een tijd gebruikt door de nachtwaker en tuinman en was in afwachting van het kunnen afmaken van de overige kamers, zodat wij hier de leraren een kamer konden aanbieden.

In de zomer werd er gevraagd of dit afgebouwd kon worden zodat de ‘boarding’ jongens naar dat gebouw konden verhuizen. In de laatste maanden is er hard gewerkt om de laatste twee kamers ook af te maken en zal dit het komende jaar gebruikt worden als hostel voor de jongens. En kan het klaslokaal straks gebruikt worden voor klas 4.Waterput / dakgoten en Watchmen house

D.m.v. een sponsor konden we beginnen aan de uitbreiding van de bestaande waterput. Bij de waterput die er nu is wordt het water met de hand geput. Doordat er meer studenten komen en doordat er groenten en fruit verbouwd worden is de behoefte aan water groter geworden en is het huidige systeem niet voldoende. De bedoeling is om d.m.v. een pomp het water te pompen naar meerdere verdeelpunten waar een grote watertank staat waar het water in opgeslagen wordt. De eerste aanleg hiervoor is in volle gang. Ook blijft het voor dorpsgenoten mogelijk om tegen een kleine vergoeding water te komen halen.

lees meer


Inkomsten projecten: Schoolkantine en winkel

Na maanden van hard werken hebben we niet alleen de school kunnen starten, maar zijn in maart ook eindelijk de schoolwinkel en de kantine geopend! Er moet nog hard aan gewerkt worden, maar de eerste artikelen zijn verkocht en we hopen uit te breiden met meer goederen die niet in het dorp verkocht worden, en met producten van de school en uit de moestuin.

Ook in de schoolkantine/café konden we de eerste ontbijt en theetjes verkopen, vergezeld van diverse lokale snacks en etenswaren. Ook dit hopen we in de nabije toekomst uit te breiden en we anticiperen nu al op de behoefte aan een tweede kok om te helpen met koken voor zowel de studenten als de klanten.

Voorlopig hebben deze twee inkomstenprojecten al geholpen met het betalen van school administratie kosten, zoals drukwerk, wat brandstof en communicatie en we zijn dankbaar voor de start in het helpen betalen van de dagelijkse kosten van de school.Twee meiden gesponsord - Update

De vorige keer vertelde ik over twee meisjes die gesponsord werden en ik wil hier het verhaal vertellen van één van hen en hoe zij de kans kreeg om te studeren, in plaats van getrouwd te zijn; en ik wil met jullie iets delen over onze andere nieuwe gesponsorde studente.

Vorig jaar ging Simon rond in de gemeenschap om te vertellen over het belang van studeren, zelfs onder meisjes (vergeet niet dat dit een gemeenschap is waar velen niet verder gaan nadat ze de lagere school hebben afgemaakt! Ook jongens die liever een baantje zoeken om een dag te overleven). Simon sprak dus met een buurman die zijn dochter wilde uithuwelijken, en de gedachte dat zij zou gaan studeren werd door vader en moeder niet met gejuich ontvangen. Maar zijzelf stond op, deelde haar dromen en dreigde zelfs haar eigen ouders voor de politie te dagen (want hoewel het gebruikelijk is; is het niet wettelijk om meisjes uit te huwelijken en hen geen verdere opleiding te geven). Zij was de slimste leerling van haar klas op de lagere school geweest en er waren grote verwachtingen voor haar in de toekomst. De ouders lieten haar met tegenzin gaan.

lees meer


Grasslands Middelbare School Update

Wij zijn dankbaar dat wij het volgende met u kunnen delen: Sinds het begin van het jaar, heeft de school een bankrekening kunnen openen speciaal voor de school. Ook heeft True Grasses Trust haar Tax Identification Nummer (TIN) (een soort BTW nr) ontvangen en zijn we bezig met de laatste documenten om de school ook een TIN/BTW nr te geven. Beide nummers zijn noodzakelijk en zijn eisen van de overheid voor alle organisaties/businesses. De school heeft een Business TIN nummer, terwijl de trust een TIN nummer heeft gekregen voor trusts, vergelijkbaar met een ANBI status in Nederland.

lees meer


Projectvoortgang Update 2022

Deze update geeft je een overzicht van wat er al is gebeurd bij het Kisarawe School Project en hoe we van plan zijn verder te gaan.

lees meer


Laboratorium en Bibliotheek

Wat zijn we ontzettend dank-baar dat de 5000 euro zo snel binnen was gekomen voor de registratie van de school en alles wat daarom heen hangt. Heeft u het op uw hart om te geven, wij hebben nog een aan-tal 'projecten' die gedaan moe-ten worden, liefst zo snel moge-lijk, aangezien dit nodig is om met het volgende jaar starten, nu met 2 klassen. We zullen meer schoolbanken nodig hebben om de twee klas-sen te voorzien, er moeten school boeken komen voor in de bieb, een vereiste vanuit de overheid inclusief de schoolboe-ken waaruit studenten kunnen leren. En er moeten materialen en instrumenten komen voor het lab (voor scheikunde, na-tuurkunde en biologie).

Voor ons klonk 5000 euro veel, maar het vertrouwen was er dat dit binnen zou komen, alleen niet zo snel. Om destijds meer te vragen, ook aan God, was niet in ons op gekomen, o.a. omdat de nood direct was, maar ook wel-licht omdat als het om grotere dingen gaat we dan minder snel geneigd zijn om daarin ook God te vertrouwen. Dit is onze men-selijkheid en ik zat later te den-ken, ook al hadden we 10 keer zoveel nodig, als God het wil en het in Zijn ogen goed is, dan zou Hij dat toch ook voorzien?!!

Wilt u blijven bidden en delen over de vraag voor support?Klas 1 en 2 en voorklas

In afwachting van het definitieve antwoord van de regering over de registratie, hebben we stu-denten toegelaten om zich in te schrijven voor de 'Pre-Form 1' klassen van dit jaar. Dit jaar heb-ben ongeveer 120 leerlingen zich ingeschreven voor de voorin-schrijvings-klassen. Veel van deze leerlingen hebben gevraagd om de toelatingsformulieren voor klas 1 van volgend jaar. We doen de toelatingen langzaam en hopen dat het officiële inschrij-vingsnummer bin-nen is voordat het jaar sluit.Inschrijving van de school

De tweede helft van 2021 werd voornamelijk besteed aan de registratie van de school. Hoe-wel het proces al in 2020 was gestart, net voor Corona, heb-ben we ons er het laatste half jaar volledig op gericht om de registratie van de school voor het einde van dit jaar veilig te stellen. Met vele vergaderingen die volgden, ingevulde formulieren, meer papierwerk en het afronden van de laatste zaken die gebouwd, toegevoegd of gekocht moesten worden om te voldoen aan de eisen van de overheid om te kunnen registreren.

Vorige week werd de laatste vergadering ge-houden met ambtenaren die controleerden of alles in orde was. Zij schreven hun rapport dat nu onderweg is naar Dodo-ma waar wij in afwachting zijn van het laatste document, dat het zeer gewenste nummer van de school bevat.Een dringende behoefte

Hierbij een vriendelijke doch urgente oproep. De school in Kisarawe heeft dringend geld nodig voor de afronding van de registratie van de school. Het eind is in zicht en het enige wat in de weg zit om dit te realiseren is geld om dit werk te voorzien.

Wij konden starten met de eerste studenten op voorwaarde dat wij dit jaar de registratie in orde kunnen maken. De contacten tussen het lokale schoolbestuur en de landelijke overheid verliepen goed en de registratie zou binnenkort geregeld moeten worden. Daarvoor zal de school nog een aantal wettelijke aanpassingen moeten realiseren. Nu is het tijd voor de lokale leiding om de school te bezoeken voor de laatste inschrijvingsronde en zoeken wij naar financiering voor het papierwerk, transport, kleine aanpassingen aan de toiletten en een certificaat dat het water van onze bron veilig is.

lees meer


Omheining en Magazijn

In de afgelopen jaren liepen er vanuit verschillende richtingen nog steeds mensen over de schoolgronden. Nu er studenten aanwezig zijn is er een levende haag geplant om iedereen en alles op het schoolterrein te beschermen; de studenten en docenten, het schoolmateriaal en de boerderij.

Er is een extra ruimte gebouwd om te dienen als magazijn. Nu de school groter wordt is er meer opslagruimte nodig, onder andere voor al het bouwmateriaal.Goede vooruitgang in het registratieproces

We zijn dankbaar voor alle stappen die al genomen zijn in het registratieproces en we zijn bezig met de laatste fase hierin. Het is een lang proces geweest omdat de school een kleuterschool, een middelbare school en een vakopleiding omvat en hier veel verschillende vergunningen voor nodig zijn. We hopen binnenkort een school registratie nummer te ontvangen.Staf uitbreiding

Na de start van de voorbereidings klassen voor het middelbaar en de komst van de eerstejaars is de staf uitgebreid met twee docenten. Er zijn nu vijf docenten die de verschillende schoolvakken onderwijzen. Daarbij is iedere docent verantwoordelijk voor een extra taak zoals sport, schoonhouden van de school, enz.Laboratorium tafels

We hebben zes laboratorium tafels met water- en gasaansluitingen gekocht voor in de wetenschapslokalen. Nu we over de juiste lokalen beschikken kunnen we de exacte vakken op middelbare school niveau geven. In de toekomst hopen we het aantal laboratoriumapparaten uit te breiden om nog beter les te kunnen geven.Klaslokalen update

Klaslokalen blok 2

Het tweede blok lokalen was al gebouwd en van een dak voorzien maar wachtte nog op de afwerking. Dit is in februari afgerond. De ramen en deuren zijn geplaatst, de muren zijn gepleisterd en de vloer is gestort en vlak gemaakt. Blok 2 omvat drie kamers, waarvan één bestemd is voor de bibliotheek en de andere twee gaan dienen als lokalen voor de exacte vakken. Eén voor scheikunde en biologie en de andere voor natuurkunde. Dit lokaal zal ook gebruikt worden voor training in electrische engineering.

lees meer


VETA

Wanneer je een overheidsgebouw binnengaat en men is blij met waar je mee bezig bent, dan weet je dat de nood echt hoog is. Dit overkwam dominee Mushema en Simon toen ze informatie gingen vragen over de registratie van de praktijkschool en de verschillende cursussen die ze dit jaar willen beginnen. De ambtenaren van de VETA waren erg blij met de plannen en vertelden dat een praktijkschool in Kisarawe echt nodig is. Mushema is bezig om de papieren voor de VETA registratie te regelen en zodra dit gelukt is willen we starten met de naailessen. Verder hopen we het komende halfjaar te kunnen beginnen met de metaalbewerkingscursus maar daar hebben we nog meer gereedschap voor nodig.Bouw update

De eerste lerarenwoning

Het eerste gebouw dat op de schoolgronden werd gebouwd in 2015 is voor diverse doeleinden gebruikt. Zo is het een kantoor geweest voor de school en de stichting, een magazijn voor de bouwwerkzaamheden en een huis voor de bouwers. Inmiddels is het kantoor verplaatst naar het blok met klaslokalen en is dit gebouw een woning voor de administrateur geworden. Het huis werd eind vorig jaar afgebouwd en nu er elektriciteit van het zonnepaneel is kan zij haar werk makkelijker verrichten.

3 Blokken met klaslokalen

Het eerste blok met 3 klaslokalen is helemaal af en 2 andere blokken zijn op dakhoogte. Deze laatste blokken wachten nog op een dak maar er zijn nu dus 9 klaslokalen. Samen met het kantoor ziet het er goed uit en komt alles langzaam op zijn plek.

lees meer


Zonnepanelen

Inmiddels is het een jaarlijks terugkerend evenement geworden, de Kerstdecoratie workshop voor vrouwen. De opbrengst van afgelopen jaar is gebruikt om zonnepanelen aan te schaffen voor de lichtvoorziening van de school. De school heeft verder geen enkele vorm van elektriciteit. Ook de lerarenwoning en het kantoor zijn nu verlicht s’avonds, wat de veiligheid ten goede komt. De schoolmedewerkers kunnen hun telefoons en laptops opladen voor het werk. Dit is een grote stap voorwaarts voor de school omdat het personeel nu tevreden is met hun werk. Er zijn nog wel meer zonnepanelen nodig om het water uit de schoolput omhoog te pompen en ook de kippenfarm heeft licht nodig.Kisarawe Schoolbestuur

Het is al heel wat om schoolgebouwen te doen verrijzen maar een schoolbestuur vormen is weer een andere moeilijke taak. We zijn dankbaar dat we na overleg met de gemeenschap en met de lokale kerk een goed bestuur samen konden stellen. Capabele en toegewijde mannen en vrouwen uit het dorp en uit de kerk, Kisarawe leraren en vrienden van de school vormen samen een team. Het bestuur zal advies geven en supervisie houden en zal de gemeenschap vertegenwoordigen. In hun korte tijd van bestaan is er al advies over verschillende zaken uitgebracht. Het is goed om te zien dat de gemeenschap zo betrokken is en het hele project op een hoger niveau brengt.

lees meer


Kippenboerderij en Geiten

De schoolboerderij heeft zowel legkippen als mestkippen en dat gaat zo goed dat we al hebben kunnen uitbreiden. Halverwege het afgelopen jaar hebben we ook twee geiten gekocht en inmiddels hebben we zes vrouwtjes en verwachten we uitbreiding.

lees meer


Metaalbewerking en Lasapparaat

Het plaatsen van de raam-en deurkozijnen zou, mede door de transportkosten, een kostbare zaak worden. Het Kisarawe bouwteam adviseerde dat het goedkoper zou zijn om de kozijnen door de school zelf te laten maken dan om ze te kopen. We zijn altijd op zoek naar manieren om de bouwkosten van de school zo laag mogelijk te houden maar wel een duurzaam gebouw neer te zetten.

lees meer


Kerkstoelen

Net voor Pasen is er een evenement geweest in samenwerking met “Zus en Zo” in baptistengemeente “De Ark”. Er is een bedrag van 200 euro opgebracht en hier zijn 45 stoelen van gekocht voor de kerk. Nu hoeven mensen niet langer op de grond te zitten of de schoolbanken heen en weer te slepen (die daardoor beschadigd kunnen raken). Niet alleen kunnen mensen nu comfortabel luisteren naar Gods woord tijdens de kerkdiensten maar ook tijdens buurtbijeenkomsten. We bedanken de vrouwen van “Zus en Zo” en van “de Ark”.Computers

We hebben meer dan 50 laptops ontvangen door een donatie van LIVIT. Inmiddels zijn er 20 van deze laptops voorzien van een Engels besturingssysteem en zijn er 10 in gebruik genomen door de school. Ze werden overhandigd aan de schooldirecteur en met blijdschap ontvangen door 20 leerlingen

lees meer


Verdere constructies

Kippen:

“Stichting Anhart” gelooft in landbouw als manier om mensen in armoede te helpen om een eigen bestaan op te bouwen. Wij van “True Grasses” geloven in het bouwen van een zelfvoorzienende school die in de toekomst niet langer van sponsors afhankelijk zal zijn. Een voorbeeld is de schoolboerderij die zowel leerlingen als werknemers van de school voorziet van voedsel. Een team uit Canada heeft de school en de boerderij bezocht en heeft de bouw van een kippenren gesponsord. Hiermee kan de school meer kippen houden en daarmee eieren, vlees en inkomen genereren. Het kippenhok kan 1000 kippen herbergen met aan één zijde een opslag voor het voer en de eieren en een standaard kamer voor de boerderijmanager.

lees meer


Naaimachines

Op een warme voorjaarsdag in mei vond het evenement ‘ Fietsen voor Naaimachines’ plaats. Ongeveer 20 mensen fietsten meer dan 40 kilometer en haalden daarmee 500 euro op. Van dit bedrag zijn 4 naaimachines gekocht en er staan al 15 meisjes te popelen om aan de eerste naailes te beginnen. Hoewel de vakschool nog niet is begonnen hopen we in januari 2019 wel met een aantal vaklessen beginnen en dan te starten met de naailessen. We bedanken iedereen die heeft gefietst en dit evenement heeft gesponsord om zo het verschil te maken in het leven van jonge vrouwen. Zij zullen een vak leren en door naaisters te worden een nieuwe kans krijgen op een betere toekomst.

 


Klaslokaal nieuws

Pleisterwerk en laatste dingen Klaslokaal nr 1:

Iedere stap is een stap, maar het geweldige van witte muren, een krijtbord en schooltafels is waar we naartoe gewerkt hebben.. een school voor de kinderen en meisjes van Kisarawe! Er zijn zoveel personen en organisaties, stichtingen, kerken die hebben geholpen om dit doel te bereiken en we willen ieder van jullie bedanken!! Op de foto´s ziet u mannen die hebben gebouwd en op andere manieren hebben geholpen op de grond van Kisarawe!

lees meer


Schooltafels

Vorig jaar heeft True Grasses Nederland een ochtend en een avond voor vrouwen georganiseerd om twee kerststukken te maken. Het ene stuk was voor henzelf en het tweede stuk werd verkocht in een verzorgingshuis. Er werden meer kerstukken gemaakt dan gevraagd was en de totale opbrengst van het project was 500 euro, te besteden aan schoolmaterialen.

lees meer


Dak op het 2e en 3e klaslokaal

In maart kwamen een aantal vertegenwoordigers van CBG Canada op bezoek bij de school. Omdat ze zagen dat het belangrijk was om het 2e en 3e lokaal klaar te hebben voor het begin van 2019 hebben zij geld gedoneerd voor het dak van het eerste blok. Wij zijn blij om te kunnen zeggen dat drie lokalen nu een dak hebben.

 


Canadese projecten teams

Twee teams hebben het project van Kisarawe school bezocht. Eén team focust zich voornamelijk op de kleuters, docenten en projectpersoneel. Het tweede team kwam om ervaring op te doen over hoe True Grasses communitie waterput de bevolking helpt en hun leven veranderd. Ze bekeken ook de landbouw en gedomesticeerde gevolgte.School klaslokaal Nummer 4

In het begin van dit jaar is er genoeg hulp gekomen om het vierde klaslokaal te bouwen. Nu zijn er in totaal drie aan het wachten op een dak, ramen en deuren. Ons doel is om op alle drie de lokalen het dak te plaatsen voor het einde van dit jaar. Dit zodat de huidige leerlingen naar een nieuwe klas kunnen en er nieuwe studenten aangenomen kunnen worden. We zijn ook begonnen met naailessen voor jonge vrouwen en moeders. De lessen worden geven om deze vrouwen een ambacht te leren om zichzelf te kunnen onderhouden.Kisarawe school leerlingentoiletten

Nu de kleuterschool is gestart in het afgebouwde klaslokaal is het nodig dat er leerlingentoiletten gebouwd gaan worden. Er zijn te weinig personeelstoiletten voor iedereen en deze bevinden zich daarbij ook te ver van het klaslokaal. We hopen de toiletten te voorzien van deuren, gespakt en met een septic tank, een ondergrondse afvoer waarbij alle ontlasting verzameld wordt voor ontleding waarna het daarna weggevoerd wordt. Daarnaast word het water aangesloten bij de volgende donaties!True Grasses updates 2017

In 2017 en 2018 richt True Grasses zich vooral op de school Kisarawe om leerlingen aan te trekken. 2017 was een goed jaar waarin vele doelen werden bereikt. Het is niet makkelijk om iets op te bouwen in plattelandse Tanzania. Er zijn weinig wegen, elektriciteit, materialen, transport en weinig financiële middelen. Je zou haast denken dat het onmogelijk is. Maar in het jaar 2017 zagen we de school vorm krijgen en bereikten we onze doelen. Wij zijn erg dankbaar voor alles wat we tot nu toe hebben.

Het dak van klaslokaal nummer 1

True Grasses heeft zich vooral gericht om het eerste klaslokaal af te krijgen en het kleuterlokaal aan te passen. Het is gelukt! Samen met de lokale bouwers. Het klaslokaal was gebouwd in 2016, maar het dak, deuren en ramen zijn geplaatst begin 2017. Aan het einde van het jaar zijn de leerlingen geregistreerd en een bureau met bureaccesoires geplaatst. Nu kunnen de kleuters uit de gemeenschap in 2018 beginnen met leren in een veilig en beveiligd klaslokaal. Ze moesten vroeger ver lopen voor hun lessen, en nu is hun school in het dorp. De kinderen zijn blij en erg enthousiast.

lees meer


Translator needed!

Due to the lack of a translator, we are currently not able to provide Dutch translations for the updates on this website. To stay updated, please check the English version. If you want to help on this matter, contact us!Update: Waterproblemen

Kan u zich voorstellen water te moeten halen van deze bron (zie foto)? Niet alleen voor het voeden van de dieren, het besproeien van de tuin of huishoudklusjes, maar ook voor koken en drinken? De meeste bewoners in Kisarawe wel!

Iedereen kan begrijpen dat gebrek aan schoon water de ontwikkeling laat stagneren, maar ook veroorzaakt het ziektes en hongersnood. Water is de is de sleutel tot voedselzekerheid. Zeker in tijden van toenemende droogtes en klimaatveranderingen. Het voorzien van schoon drinkwater is fundamenteel voor het versterken van de lokale gemeenschappen. Met de hulp van onze supporters heeft True Grasses een handgegraven waterbron op het terrein van het Kisarawe Schoolproject kunnen realiseren. Hiermee konden we voldoen aan de behoefte voor het bouwwerk (vermindering van kosten) en de behoefte van een gedeelte van de bewoners in het omliggend gebied. Echter de druk op deze handgegraven bron is hoog en uiteindelijk hebben we een grotere bron nodig. De bron heeft wel bewezen dat op een diepte van 18 meter een betrouwbare bron van vers water aanwezig is. Boren op deze plek zal de school en de bewoners een waterstroom voor jaren geven. Wilt u ons helpen hiermee?

lees meer


Waterbron

Het is inmiddels wel bekend dat meisjes en vrouwen enorme afstanden moeten afleggen om water voor huishouden en huisdieren te kunnen vinden. Het is bijna een wedstrijd geworden, niet alleen voor de mensen maar ook voor de dieren, gewassen en tijdens de bouwprojecten. Bij voorbeeld: voor de bouw van het kantoor/opslag voor het schoolproject in Kisarawe stonden wij ook in de rij van lokale bewoners en dieren om water te mogen krijgen. Het kostte niet alleen tijd vanwege de af te leggen afstand, maar ook de prijs was ook hoger: 500 Tsh voor 20 liter water. En dan iedere dag een paar honderd liter! 

Vanwege de enorme vraag naar water heeft True Grasses besloten om met de handen een bron te graven - moeilijke en gevaarlijke klus.

lees meer


Vrijwilligerswerk in Tanzania

Andrea Laurita is een Amerikaanse journalist die zich bezig houdt met film en fotografie. Zij is op bezoek geweest bij True Grasses Tanzania en is zelfs een week gebleven. Tijdens haar bezoek heeft ze haar talenten aangeboden door het maken van foto's en films van het werk van True Grasses. Haar focus lag bij het dagelijkse leven in Afrikaanse dorpen, met name de taak van meisjes en vrouwen: het zoeken naar water.

De film is gebruikt om de schrijnende situatie te laten zien, maar ook om fondsen te werven voor het realiseren van een waterbron voor de dorpen van Kisarawe. Op haar persoonlijk facebook-pagina kunt u haar werk bekijken. Zodra de film beschikbaar is zullen we deze ook op de website van True Grasses plaatsen. Daarnaast zullen we u een uitnodiging sturen om te zien hoe de leven van de meisjes zijn veranderd en hele gemeenschappen sterker zijn geworden door onderwijs.

lees meer


Het dak zit er op

Nieuwe activiteiten op de website van True Grasses over het schoolproject in Kisarawe. Eindelijk kan het kantoor en opslag in gebruik worden genomen. Het dak zit erop! Tegelijk met het leggen van de vloer en het plaatsen van ramen en deuren is ook het dak geplaatst. En dat alles in 3 dagen. De vierde dag hebben we de nacht in het huis doorgebracht. Een grote zucht van verlichting werd er geslaakt toen het gebouw af was, want nu kunnen alle gereedschappen en apparaten veilig worden opgeborgen. Een voormalig dakloze man is aangewezen door de leiders van het dorp als huismeester. Hij zal het huis netjes en leefbaar houden. Daarnaast zal hij kippen houden en fokken zodat hij weer zijn leven kan opbouwen.

We zijn dankbaar voor diegene die heeft gedoneerd en daarmee partners van True Grasses zijn in de strijd voor verbetering van het onderwijs met name voor meisjes, zodat zij een beter leven hebben.

lees meer


Eerste bouw

We arriveerden in Sungwi - Kisarawe in de vroege ochtend met 6 bouwvakkers. Alles was overgroeit met lang Olifantengras. Verdeeld in 4 groepen aan de taken: bouwmaterialen, bouwklaar maken terrein, water en brandhout verzamelen, realiseren tijdelijk onderdak en eten maken - begonnen. Tegen de avond waren bijna alle taken voltooid, het water en de bouwmaterialen waren nog niet aanwezig. Beide waren eenvoudigweg niet beschikbaar in de directe omgeving.

Om materialen te kunnen bemachtigen moesten we helemaal naar Dar es Salaam, zo'n 50 km reizen. Ondanks het harde werken, hadden we enorm veel plezier. Elke avond kwamen de jongeren uit het dorp voetbal spelen, de enige activiteit mogelijk.

lees meer


Sportvelden

We hebben een super week, vol met activiteiten, in Kisarawe gehad met de jongeren van Sungwi. Tijdens deze week hebben we de jongeren leren kennen en een vriendschap opgebouwd tijdens onze aanwezigheid in de dorpen, tijdens de huisbezoeken en door meer True-Grass-land geschikt te maken als sportvelden.

Het was een feest om te zien hoeveel jongeren en ouderen hiermee hebben geholpen. Meer jongeren tonen hun interesse om hun steentje bij te dragen bij het bouwen en bij het verschijnen voor een voetbalwedstrijd. De vraag voor ballen stijgt enorm, aangezien 1 bal bij lange na niet genoeg is voor deze grote hoeveelheid voetballende jongeren.

Een beter beeld krijgen? Kijk voor meer foto's hier.Pearl Nursery School Update

Al 5 maanden ontvangen we kinderen in onze kleuterschool. En het aantal stijgt en stijgt. Op dit moment hebben we 4 personeelsleden, 1 betaalde leerkracht en 1 vrijwillige leerkracht, 1 persoon die helpt met koken en een tuinman/bewaker.

Door het toenmende aantal kinderen ontstaat de uitdaging om goed gekwalificeerde leerkrachten aan te nemen. True Grasses heeft een sponsor gevonden waardoor we onze vrijwilliger leerkracht de opleiding tot kinderopvangleidster kunnen laten volgen. Ze is in juli begonnen en zal in juni 2016 klaar zijn. Dan zal ze terugkomen als één van onze hoofdleerkrachten. Tijdens haar vakantie is ze al teruggekomen om mee te helpen op de Pearl Kleuterschool. In de maand augustus hebben we de school voor 2 weken gesloten - zomervakantie.

lees meer


Waterproblemen in Kisarawe

De waterschaarste in de dorpen van Sungwi (Kisarawe district) is alarmerend. Er zijn een paar handgegraven waterbronnen maar deze voorzien in zout water. Ondanks dat gebruiken de dorpelingen dit water toch voor alles waar ze water voor nodig hebben. De waterbron is onhygiënisch, vervuild en daarnaast ongeschikt om voor mensen, dieren, bouwwerkzaamheden en groentebesproeiing te dienen.

lees meer


Baksteen Machine

Om bouwprojecten in de arme leefgemeenschappen te kunnen uitvoeren, zijn goede, betaalbare bakstenen essentieel. In het platteland van Kisarawe kampen we met moeilijk toegang voor het transport en de kosten van het vervoeren grote hoeveelheden stenen. Dit is een grote aderlating voor onze fondsen en zo biedt de baksteen machine een uitkomst. Een groot deel van de kosten van het kopen en vervoeren van bakstenen kan anders gebruikt worden als we zelf bakstenen zouden maken. Met de juiste middelen en kennis kunnen we zelf een baksteen van goede kwaliteit produceren. Dit zou het leven een stuk makkelijker maken en de bouw van de Pwani Hope School versnellen.

 

 

lees meer


Een nieuwe start

De eerste school van True Grasses heeft zijn deuren geopend! Samen met de Pwani Hope School in Kisarawe vormt het belangrijkste schoolproject. Zo'n groot project slokt enorm veel tijd op. Stap voor stap werken we verder aan de ontwikkeling van de Pwani Hope School - bijna al onze inspanningen steken we in dit project. We zijn dan ook verheugd te mogen mededelen dat er goed nieuws is uit een andere regio in Tanzania.
 
De lokale kerk, waarmee we samenwerken in de Kilimanjaro-regio en Tanzania in het algemeen hebben True Grasses gevraagd om te helpen bij het opzetten van een project dat ten goede komt van de leefgemeenschappen die de kerk dient. Samen met de kerkoudsten en na overleg met de gemeenschappen heeft True Grasses geconcludeerd dat een kleuterschool de beste oplossing is voor de jonge kinderen die op straat zwerven in afwachting van hun 7e levensjaar. Dan mogen ze pas naar school. Maar daarnaast helpt het project ook hun moeders. Zij kunnen nu een baan vinden.

lees meer


Waterput

In de talrijke Kisarawe-dorpen is er weinig tot geen toegang tot schoon drinkwater. Vele kilometers moeten er lopend afgelegd worden om naar de dichtstbijzijnde bron te komen. De dorpelingen dragen de zware emmers of plastic vaten vol met water op hun hoofd. Dan nog is het water niet altijd schoon - de bron, vaak een meer, vijver of rivier, wordt gedeeld met dieren of van handgegraven bronnen vlakbij toiletvoorzieningen. Dit water is vaak besmet en kan vele ziektes veroorzaken. Soms met de dood als gevolg.

Water is een eerste levensbehoefte - help True Grasses om voor de gemeenschappen in deze behoefe te voorzien.

De kosten zijn ongeveer € 6.000 om een put te boren. Daarnaast zal er meer kosten zijn voor het aanleggen van de leidingen, installatie van de watertank etc. In totaal zal dit project € 16.000 kosten.Ministerie van Sport

De regering van Tanzania heeft nooit grond gereserveerd voor recreatie activiteiten in de dorpen van Sungwi (Kisarawe). Hierdoor hebben de kinderen na schooltijd weinig anders te doen dan rondhangen, meestal in combinatie met roken, drugs of gokken. Op het land dat True Grasses heeft veilig gesteld voor de bouw van de school is ook ruimte gereserveerd voor sportactiviteiten voor de gehele gemeenschap. True Grasses heeft een voetbal en voetbaloutfits gedoneerd (Dank aan de familie Zandinga, zij hebben de sportkleding aangeleverd). De kinderen van de gemeenschap hebben toegezegd het land zo te bewerken dat er een bruikbaar veld ontstaan. Het stuk land doet zowel dienst voor de school als voor de gemeenschap. Deze ontwikkeling werd met luid gejuich ontvangen. Nu verzamelen we ook geld om het veld te verbeteren zoals bijvoorbeeld doelpalen, maar ook schommels voor de jongere kinderen van de gemeenschap.

lees meer


Mais & Casava farm

Eerder dit jaar hebben we mais geplant, in de maand april is het onkruid verwijderd. Door vele stortbuien en weinig zonnestralen is het mais langzaam aan het groeien. Gelukkig zijn de weersomstandigheden aanzienlijk verbeterd, waardoor het mais ook sneller zal groeien. 

Het mais is tegelijk met Casava (een ondergrondse yam soort) geplant. Samen doen ze het bijzonder goed en we verwachten een goede oogst. De mais- en casavaboerderij is verantwoordelijk voor een continue werkgelegenheid voor de gemeenschap: planten, onkruid wieden en binnenkort oogsten. Nu de oogst in zicht is, willen we geld verzamelen om een opslag binnen schoolland-grenzen te bouwen. Zo kunnen we overtollig mais en cassava opslaan voor gebruik in de toekomst of verkoop.Mijn verhaal: Anna Ruth

Ik was 7 jaar oud toen ik naar Tanzania ging. Opgegroeid aan de voeten van de Kilimanjaro als een missionariskind. Tien jaar lang heb ik Tanzania mijn thuis genoemd, immers het is waar ik woonde. Vele jaren erna noemde ik Tanzania nog steeds mijn thuis omdat daar mijn hart was. Terug in Nederland om een universitaire opleiding te volgen en een goede baan te vinden, weerhielden mij er niet van om keer op keer terug te gaan naar verschillende Afrikaanse landen om daar vrijwilligerswerk te doen. De band met Afrika was te sterk.

Viereneenhalf jaar lang werkte ik op internationale Christelijke schepen en altijd speelde de vraag: waar wil God mij laten leven en werken? Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de oplossing in mijn hart lag: Afrika. Ik vroeg God één vraag: waarom wilde ik terug naar Oost-Afrika? Wat het omdat ik hier een heerlijke jeugd had gehad of ben ik in Tanzania opgegroeid met het doel dat ik er ooit weer zou terug komen? Het werd mij duidelijk dat ik niet terugwilde naar mijn jeugd, maar dat Oost-Afrika mijn toekomst was en God had mij daar op voorbereid.

Vaak heb ik me afgevraagd hoe ik de wezen kon helpen. Ik leefde met ze mee, de kinderen die niet veel hebben en geen doel voor de toekomst hebben. Ik verzamelde meer en meer kennis over de meisjes die in verschillende vormen van slavernij werken, wat de slavernij met hen doet. Meer en meer wilde ik hen helpen. Door deze research leerde ik ook mezelf steeds beter kennen en werd met de dag zelfverzekerder dat ik een instituut zou kunnen oprichten en runnen met als doel het helpen van deze meisjes.

lees meer


True Grasses en Geef.nl

True Grasses doet er alles aan om bekendheid te maken omtrent het werk van True Grasses en richt zich dan vooral op de marketing van de inzet om kinderen/meisjes te helpen in het voorzien van kwalitatieve educatie. Zo heeft True Grasses zich aangemeld bij Geef.nl (Zie www.geef.nl/truegrasses).  Een website waarbij men in Nederland fondsen kan werven voor allerlei projecten (zowel voor een organisatie als voor een persoon). True Grasses focussed hierbij op mikro krediet projecten, maar voor 2014 ook op het ondersteunen van de ‘nursery’ in Moshi Tanzania ... lees meer op hun website en geeft u dit ook door aan uw vrienden en kennissen? U kunt onze page of Facebook (www.facebook/truegrasses) ook ‘liken’, zo blijft u ook de hoogte van alles wat er gebeurd met photo’s. Zie ook deze weblink voor meer informatie over ‘Pearl Nursery School’, waar wij geld voor inzamelen op geef.nl.Assen: De Noabershop

Vorig jaar is in Assen de Noabershop geopend, de eerste in z'n soort in Nederland. Deze kleine maar unieke winkel dat deel uitmaakt van een non-profit organisatie en wordt gerund door vrijwilligers. De producten die er worden aangeboden zijn vaak met passie gemaakt door lokale bewoners. Het woord 'Noaber' dat vertaald kan worden als 'buur' ligt ten grondslag aan het motto: we helpen elkaar. Bezoekers kunnen kopje koffie drinken, boeken kosteloos ruilen voor kleren of gewoon een praatje maken. Op vrijdagen en zaterdagen kan er gesmuld worden van Maleisisch eten en één keer per maand kan er een stevig ontbijt genoten worden.

Vrijwilligers van True Grasses hebben een vierkante meter gehuurd waar ze zelfgemaakte kaarten en allerlei cadeautjes voor zowel baby's als volwassenen verkopen. Ook vindt u daar tassen en sieraden uit Oost-Afrika. Dit is één van de manieren om geld te verzamelen om het werk van True Grasses te sponsoren. Hiervoor zijn wij enorm dankbaar. Misschien is dit juist een inspiratie voor u om eens te overwegen hoe u True Grasses kunt steunen in uw stad.

lees meer


Varkens Project

Ditis een onderdeel van het Pwani Hope School-project:

Het doel van dit project is het inzamelen van geld voor de school om zo onderwijs te kunnen garanderen. Maar daarnaast wordt ook de bewoners van deze leefgemeenschap geleerd welke voordelen de varkens hebben voor hun omgeving. De school gaat de varkensmest gebruiken om biogas te produceren. Hierdoor zullen de kosten voor het koken worden verminderd. Ook zal er milieuvriendelijker worden gekookt dat ook ten goede komt van de gezondheid. Ten slotte zal de mest ook gebruikt worden op de moestuin van de school.

Om te starten hebben we € 50 nodig.Soroti Jeugdproject: Timmerman-vakopleiding

Dankzij de samenwerking met OM Zwitserland is het opleidingsproject tot Timmerman gestart in Uganda. We zijn dankbaar dat zij dit project financieel hebben gesteund. Hierdoor was het mogelijk om de benodigde gereedschappen aan te schaffen. Dank aan Ernst en zijn team, hun eindeloze vertrouwen in en de inzet voor dit project. Het project traint nu jeugd op handvaardigheden en geeft permanent werk aan 5 mensen.

lees meer


Motorfiets

Nu het school-project in volle gang, ondervindt True Grasses hoge transport-kosten en daarnaast extra kosten door het reizen met lokale taxi's tussen de dorpen van Kisarawe en Dar es Salaam. Door de aanschaf van een motorfiets (piki piki), zullen de transportkosten dalen met 50%.

Opnieuw dank aan onze Nederlandse donateur.Varkenshouderij & Kippenfarm

Community Builders, Canada en Anhart Foundation, Canada hebben bijgedragen aan het Pay-it-Forward programma door True Grasses meerdere micro-kredieten te verstrekken. Zo helpen ze de mensen in de regio Kilimanjaro.

Eric en Ernst zijn geselecteerd door de lokale kerk en beide hebben 2 biggetjes gekregen.

Amba heeft een beurs gekregen om haar kippenfarm te verbeteren.

lees meer


TG Kilimanjaro Kantoor

Sinds 2014 heeft True Grasses een hoofdkantoor. NGO verplicht True Grasses om daarnaast ook een tweede kantoor te hebben. Daarom heeft True Grasses 2 kamers in gebruik op het terrein van de MCF Kerk. Voordat deze kamers in gebruik genomen kunnen worden, moet er wel gerenoveerd worden. Dit is mogelijk gemaakt door giften van de Stichting True Grasses in Nederland, CBG en Anhard Foundation. Het adres: Shirimatunda - Arusha Road, Moshi stad. Alle activiteiten worden vanuit hier georganiseerd. Maart Update

 Vorige week is 5 hectare land kunnen aanschaffen. Grote dank aan de donateur die dit mogelijk heeft gemaakt. Nu kan de school vergroot worden, meer activiteiten georganiseerd om zo de gemeenschappen van de Kisarawe dorpen verder te ontwikkelen.

lees meerCookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.