Het project wordt uitgevoerd in het dorp Sungwi (de wijk Masaki) in het district Kisarawe, Tanzania. Het district Kisarawe, dat aan de kust ligt ten zuiden van de stad Dar es Salaam, is een van de zes departementen van de regio Pwani. De bevolking in het gebied bestaat overwegend uit de Zaramo-bevolking en de belangrijkste talen die er worden gesproken en verstaan zijn Zaramo en Swahili. In de afgelopen twintig tot dertig jaar zijn de armoedige omstandigheden onder de bevolking van Kisarawe verslechterd. De schrijnende en toenemende armoede wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Zo is er de snel groeiende bevolkingsdichtheid in een van de reeds dichtstbevolkte delen van het land. Verder is er een dalende werkgelegenheid als gevolg van nationalisatie en uiteindelijk de instorting van de zes cashewnoot plantages in het Departement, die het hele jaar door banen opleverden voor honderden mensen. En daar komt nog bij dat de omvang van landbouwbedrijven en kleine percelen afneemt, aangezien ouders hun kleine boerenbedrijven in nog kleinere stukjes grond opdelen voor hun kinderen, waardoor er weinig of geen land overblijft voor landbouw.

In de afgelopen dertig-veertig jaar heeft de regering, in samenwerking met de Gemeenschap, veel basisscholen gebouwd. Het toenemende aantal aanmeldingen voor basisonderwijs was een voordeel en nadeel tegelijk. Weliswaar opent het de ogen van de meisjes en biedt het hun de mogelijkheid van hoger onderwijs, maar het wekt ook verwachtingen bij hen op. Ze voelen zich buitengesloten van de meeste mogelijkheden omdat ze zichzelf als goed opgeleid beschouwen en daarom geven ze er de voorkeur aan om niet in de voetsporen van hun ouders te treden en zelfvoorzienende landbouwers te worden. Hoe dan ook, ze kunnen in het dorp geen landbouwgrond vinden om landbouw op te beoefenen omdat zelfs de zeer kleine stukjes land die ze uiteindelijk zullen erven onder controle blijven van hun ouders of zelfs grootouders totdat de meisjes getrouwd zijn of gaan trouwen.

Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal meisjes vroegtijdig stopt met school en vervolgens afwijkend sociaal gedrag gaat vertonen in het dorp. Sommige meisjes gaan de prostitutie in, anderen trouwen jong of worden zwanger op tienerleeftijd, weer anderen raken verslaafd aan alcohol. Al deze problemen zijn veel erger geworden in het district Kisarawe. Het aantal van deze overtredingen dat wordt gemeld bij de politie neemt toe. De hoge mate van armoede en het onvermogen van de bevolking om betaald werk en middelen van bestaan te vinden buiten de traditionele bronnen hebben een heel nadelig effect gehad op de omgeving rond Kisarawe.

Vergeleken met het aantal basisscholen is er een gebrek aan middelbare scholen in afgelegen en dunbevolkte nederzettingen. Gecentraliseerde scholen zijn doorgaans niet makkelijk te bereiken voor alle kinderen uit de naburige dorpen, en dit levert nog meer problemen op voor vrouwelijke leerlingen, vandaar dat er een lage doorstroming en/of hoge uitvalcijfers onder vrouwelijke leerlingen zijn waargenomen.


Cookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.